Mediace

Pomoc při řešení rodinných a občanských sporů – MEDIACE

Pomoc při řešení rodinných a občanských sporů, díky tzv. mediaci. Zprostředkování a pomoc s vyřešením sporu prostřednictvím nezávislé osoby mediátora. Tato metoda přispívá k vyřešení kritické životní situace s pokud možno minimálními negativními dopady na zúčastněné osoby, jak na děti, tak i dospělé. Vycházíme ze zkušenosti, že rodinné či sociální vztahy a situace jsou často komplikované ať už se jedná o rodinné spory, zejména mezi ex-partnery, rodinnými příslušníky a dalšími osobami v pracovních nebo občanských sporech.