Zajištění asistovaného kontaktu

Co znamená asistovaný kontakt?
 • setkávání nezletilého dítěte s osobou, v jejíž péči dítě není (druhý rodič, rodinný příslušník, osoba dítěti blízká)
 • v bezpečném a neutrálním prostředí
 • za přítomnosti odborného pracovníka

Pro koho je asistovaný kontakt vhodný?

 • rodiče, kteří mezi sebou nedokážou komunikovat v zájmu dítěte
 • ve vyhrocených situacích, kdy mezi rodiči dochází k hádkám a konfliktům
 • při setkání rodiče s dítětem po delším odloučení (ztráta vzájemné vazby)
 • rodiče cítí potřebu podpory nestranného odborníka
 • rodiče a děti, kteří potřebují navázat a upevnit vzájemný kontakt za asistence nezávislého odborníka

Co je cílem asistovaného kontaktu?

 • umožnit dítěti setkání s rodičem nebo jinou blízkou osobou bez emocionálně náročných a vypjatých situací, bez hádek a konfliktů
 • směřovat k dosažení takových změn, aby setkávání mohlo probíhat bez asistence v přirozeném prostředí rodiny
 • zmírnit konflikty a napjatou atmosféru mezi rodiči
 • usnadnit bezproblémový kontakt dítěte s oběma rodiči
 • pozitivních změn lze dosáhnout pouze při aktivní spolupráci rodičů s  pracovníky

Co musím udělat, když chci využít asistovaný kontakt?

 • telefonicky ne čísle 735 12 18 13, osobně nebo e-mailem na poradna@rodicespolu.cz kontaktovat pracovnici poradnu
 • s pracovníkem probrat a vyjasnit možnosti a očekávání spolupráce
 • dohodnout termín společného setkání v poradně a podmínky spolupráce
 • podepsat smlouvu o zajištění asistovaného kontaktu