Bezpečný prostor pro vzájemnou spolupráci můžeme klientům poskytnout díky podpoře našich partnerů:

Aktivity projektu DĚTI RODIČŮ, RODIČE DĚTÍ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Karviná.