Dne 23.ledna 2020 jsme se účastnili setkání, které pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín”  –  seminář „Aplikace Cochemského modelu do praxe”,  na Zámečku v Petrovicích.  

Soudce Okresního soudu Nový Jičín, Mgr. Vladimír Polák spolu s Mgr. Pavlou Polákovou a dalšími zajímavými hosty semináře představili velmi detailně Cochemský model v praxi, který pan soudce již sám praktikuje od roku 2016.

Tématem a především hlavní myšlenkou bylo účastníkům semináře zabývajících se řešením rodičovského konfliktu ve sporech týkajících se úpravy poměrů po rozvodu vysvětlit, jak zúčastněné instituce, které do procesu vstupují (soud, OSPOD,  poradny pro rodinu, psycholog, mediátoři, advokáti……) mají vést rodiče k převzetí zodpovědnosti za budoucí život a perspektivu jejich dětí.  

Všichni účastníci do procesu vstupují jako rovnocenní partneři a mají záměr rodiče dovést k dohodě ohledně péče o své děti. S jejich pomocí si rodiče mohou připravit dohodu, která je podkladem k soudnímu jednání, kterou následně akceptují a dodržují.

Zavádění Cohemského modelu do praxe je zdárným příkladem, že pozitivní změna se dá aplikovat i bez změny legislativy aplikované v zákoně.

Odkaz na rodičovský plán a další články Okresního soudu Nový Jičín najdete na:

https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-novem-jicine/zakladni-informace?clanek=rizeni-ve-vecech-pece-o-nezletileho