Asistovaný kontakt

Asistovaný kontakt

je služba určená dětem a rodičům (případně jiným osobám blízkým dítěti), kteří nežijí spolu, mají zájem se společně vídat, ale z různých důvodů (trvalé spory rodičů, dlouhodobé odloučení, a jiné) je pro všechny strany výhodné setkání uskutečnit v bezpečném a neutrálním prostředí za přítomnosti odborného pracovníka, který napomáhá zmírňovat vzájemné konflikty, pomáhá a usnadňuje dítěti bez studu a strachu navázat a prohlubovat vztah se svými příbuznými. Cílem asistovaných kontaktů je pomoci rodinám překlenout náročné období a zmírnit konflikty mezi dospělými tak, aby dále styk dítěte s druhým rodičem již mohl probíhat v přirozeném prostředí.

 

Asistovaný kontakt je bezpečně ošetřen smlouvou mezi rodiči, ve které jsou dohodnuta základní pravidla a podmínky (místo, datum a čas kontaktu, dohoda ohledně dárků pro dítě, vzájemného oslovování, témat, která by rodiče před dětmi neměli zmiňovat, a jiné).

 

Asistované předávání

Tato služba blízce souvisí s asistovanými kontakty. Využívá se zvláště v situacích, kdy spory mezi rodiči jsou natolik vyhrocené, že jejich vzájemné setkání může být natolik traumatizující pro všechny strany, zvláště pak pro dítě, že nejvhodnější cestou je vzájemnému kontaktu zcela zamezit.

Jednou z variant, kdy se rodiče vůbec nemusejí potkat, může být kontakt dojednán následovně: Jeden z rodičů dítě přivede ve smluvený termín na místo předávání (prostory poradny SPOLU), kde již čeká odborný pracovník. Ten dítě převezme, s rodičem prokonzultuje důležité skutečnosti (zdravotní stav dítěte, školní příprava, plánované dovolené, apod.) a rodič může odejít. Následně pak přichází druhý rodič, kterému pracovník předá dítě, veškeré informace a jeho osobní věci.