Mazlením nelze rozmazlit

Mazlením nelze rozmazlit

Slova “mazlit se” a “rozmazlit někoho” k sobě mají v češtině velice blízko. Ve skutečnosti ale významy těchto slov jsou na hony vzdálené. 

Pohlazení, objetí, držení za ruku, vlídné slovo, pochvala a ocenění, bezpodmínečná a vřelá láska, to jsou jedny z nezbytných podmínek pro harmonický vývoj dětí, zvláště pak v prvních letech života. Naopak nedostatek jasných pravidel a hranic často vedou k nejistotě dětí, k situaci, kdy neví, co si mohou dovolit a co už skutečně ne, a tak zkouší, co se dá. A tady už se můžeme setkat s rozmazlováním. Psychologické výzkumy i samotná každodenní praxe rodičů dává tomuto rčení za pravdu. 

O pocitech dětí, o nastavení hranic i o tom, jakým způsobem můžeme dětem lásku projevovat, a o spoustě blízkých témat jsme si povídali s rodiči na tréninku v Českém Těšíně začátkem května. Rodiče měli možnost si vyzkoušet některé techniky, jak s dětmi pracovat, děti zkoušely rozpoznávat různé způsoby vyjadřování lásky a náklonnosti a společně si užili příjemné dopoledne.

A jak to máte Vy s emocemi a jejich vyjadřováním? 

Přijďte si popovídat, inspirovat se a zapojit své děti do různých společných aktivit… třeba hned 29.5. 

v 9,00 hodin v naší poradně v budově Polikliniky v Karviné- Mizerově na ulici Žizkova 54a