Mazlením nelze rozmazlit

Slova “mazlit se” a “rozmazlit někoho” k sobě mají v češtině velice blízko. Ve skutečnosti ale významy těchto slov jsou na hony vzdálené. Pohlazení, objetí, držení za ruku, vlídné slovo, pochvala a ocenění, bezpodmínečná a vřelá láska, to jsou jedny z nezbytných podmínek pro harmonický vývoj dětí, zvláště pak v …

Poradna SPOLU

Poradna sociálně právní ochrany dětí SPOLU Zřízení nového zařízení sociálně právní ochrany dětí, jehož hlavním posláním je poskytovat poradenskou činnost rodičům dětí do 15 let věku a jejich dětem. Jedná se o rodiče dětí, které jsou v evidenci OSPOD. Hlavními tématy, na které je poradenství zaměřeno, jsou: pomoc při řešení …

Mediace

Pomoc při řešení rodinných a občanských sporů – MEDIACE Pomoc při řešení rodinných a občanských sporů, díky tzv. mediaci. Zprostředkování a pomoc s vyřešením sporu prostřednictvím nezávislé osoby mediátora. Tato metoda přispívá k vyřešení kritické životní situace s pokud možno minimálními negativními dopady na zúčastněné osoby, jak na děti, tak …

Asistovaný kontakt

Asistovaný kontakt Služba určená dětem a rodičům (případně jiným osobám blízkým dítěti), kteří nežijí spolu, mají zájem se společně vídat, ale z různých důvodů (trvalé spory rodičů, dlouhodobé odloučení, a jiné) je pro všechny strany výhodné setkání uskutečnit v bezpečném a neutrálním prostředí za přítomnosti odborného pracovníka, který napomáhá zmírňovat …

Rozvoj rodičovských kompetencí

Tréninkové pracoviště Učíme se spolu V rámci vzdělávacích aktivit se zaměřujeme na témata rodičovských a sociálních kompetencí, zdravotní tématiku, výchovu a vzdělávání dětí a další související témata. Tréninky rodičovských kompetencí Tréninková pracoviště, na kterých pracují rodiče dohromady s dětmi navazují na workshopy pro rodiče. Vedoucí tréninkové skupiny vždy probere nějaké …

Workshopy pro rodiče

Workshopy jsou určeny všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět více o péči o děti, o výchově a vzdělávání, o zdraví dětí a dalších zajímavých tématech. Vzdělávání rodičů na workshopech vedou odborní lektoři různých povolání (pedagogové, zdravotníci, sociální pracovníci), kteří s danou problematikou přicházejí při výkonu své profese denně do styku. …

KOKR

Komunitní klub pro rodiče a děti v Orlové Cílem komunitního klubu pro rodiče a děti je provozování klubu a zařízení odborného poradenství pro péči o děti v evidenci SPOD a jejich rodičům a poskytovat jim zejména doporučení zaměřená na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí. Komunitní klub kokr vzniknul …