Nové pracoviště od srpna 2022

Nové pracoviště od srpna 2022

Na základě navázání spolupráce při realizaci odborných činností v rámci projektu Moravskoslezského kraje “Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji”, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0014639 s orgánem sociálně-právní ochrany Městského úřadu v Jablunkově byla zaznamenána velkou potřebu podpory ze strany cílové skupiny – rodiče a jejich děti, které jsou v evidenci OSPOD. Díky navázané spolupráci s OSPOD Jablunkov se klienti dozví o službách, které může Poradna nabídnout a také se daří pro klienty hledat včasné termíny schůzek a podpory. Klienti tak nemusí na podporu čekat cca 4-6 týdnů a dojíždět do jiného města. Poradna SPOLU je v Jablunkově v provozu pravidelně každou středu a dále dle individuální domluvy. Pro provoz Poradny jsou využity prostory v přízemí budovy Polikliniky (na adrese Školní 390 v Jablunkově), v níž se nacházejí ordinace lékařů a sídlí zde také další služby pro občany města. Umístění Poradny je výhodné díky dostupnosti v centru města, blízkosti úřadu (OSPOD), základní školy, dopravní obslužnosti a anonymnímu prostředí víceúčelové budovy. Plusem je také bezbariérový přístup do budovy, zejména pro matky např. s kočárky. 

V souvislosti s rozšířením na další pracoviště bylo vydáno rozhodnutí o změně pověření k výkonu SPOD (8/2022).