Rodičovské kompetence

Rodičovské kompetence

v dnešní uspěchané době někdy nemáme čas se na chvíli zastavit a popřemýšlet, zda máme jako rodiče dostatek času na své děti, řádně se jim věnujeme, pomáháme jim v přípravě učiva do školy a máme ty správné rodičovské kompetence k výchově svého dítěte.

Co vlastně ty rodičovské kompetence jsou?  V loňském roce jsem se setkával na trénincích rodičovských kompetencích a workshopech pořádaných Poradnou Spolu s tím, že přihlášení účastníci tréninků
a workshopů měli z pojmu rodičovské kompetence strach, obavy. Cítili se ze začátku nepříjemně, než jim byl pojem vysvětlen.

Rodičovské kompetence nejsou nic jiného než soubor vlastností, dovedností a schopností, které rodič uplatňuje ve své výchově a ovlivňuje tak dítě při jeho vývoji od doby narození až po dobu dovršení dospělosti.

Těmito vlastnostmi jsou např. –  trpělivost, zdravé sebevědomí k výkonu rodičovské role, osobní zralost a připravenost plnit roli rodiče. Dovednosti většinou získáváme od svých rodičů a předáváme je dál svým dětem. Uplatňujeme je při základní péčí o dítě, organizujeme si čas, připravujeme stravu
a program pro dítě dle jeho věku. Schopnost je další nedílnou součástí ve výchově dítěte. Je důležité, abychom dětem naslouchali, povzbuzovali je, vychovávali, stanovovali hranice, zajišťovali dětem bezpečné a stabilní rodinné zázemí, měli zájem o své dítě. Znalostmi pomáháme dítěti rozvíjet biologické a emoční potřeby, psychomotorický vývoj, dovednosti, uplatňujeme jeho práva, stanovujeme hranice a dáváme pozitivní či negativní zpětnou vazbu na jeho projevy chování.

Může se stát, že rodič ve svých kompetencích selže nebo má nějaký závažný problém s výchovou svého dítě, kdy např. dítě nechodí do školy, špatně se učí, doma neposlouchá, chová se nevhodně ke svým sourozencům, rodičům.

Poradna Spolu může být nápomocná rodičům, kteří si neví s výchovou rady, při řešení jejich problémů, které mohou vyplývat právě z chybějících rodičovských kompetencí. Pracovníci poradny nabízí otevřený a bezpečný prostor pro řeší těchto situací, hledají spolu s rodičem a dítětem vhodný způsob a ctí svobodné rozhodnutí v postupu, jak chce rodič či dítě svoji situaci dále řešit. 

Pro posílení rodičovských kompetencí doporučujeme knihy:

LUCIE KÖNIGOVÉ – (NE)GRAMOTNÝ RODIČ

ZDENKA MATĚJÍČKA – RODIČE A DĚTI

INSOO KIM BERG – POSÍLENÍ RODINY