Rodiny o prázdninách/ Zpravodaj obce Horní Bludovice/8,9,2018

Rodiny o prázdninách/ Zpravodaj obce Horní Bludovice/8,9,2018

Rodiny o prázdninách

Letní prázdniny jsou pro děti obdobím volna, školní lavice je čekají až začátkem září. Rodiče bohužel takovým dlouhým volnem nedisponují. Prázdniny jsou ale obdobím, ve kterém má rodina najít chvíli odpočinku a především čas pro sebe navzájem. Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou však vztahy komplikovanými. Jsou to takové mezilidské vztahy, kdy jsme k sobě nějakým způsobem více vázáni a tím nám také jakožto rodičům narůstají nejrůznější povinnosti. Ani letní sluníčko však nezaručí, že nám vztahy budou fungovat tak, jak by měly, či bychom si přáli. Vztahy mezi rodiči a dětmi bychom rozhodně neměli brát na lehnout váhu. Vše se buduje pomocí společného kontaktu. Pokud se ale stále nedaří, není důvod ke kapitulaci. Vždy je možnost se obrátit na někoho, kdo kvalifikovaně pomůže či alespoň poskytne nové pohledy. Možností je samozřejmě bezpočet, jednou z takových je Poradna SPOLU. Tato poradna se specializuje na pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Sociální pracovník může rodině jako celku pomoci s nejrůznějšími úkoly. Může také pomoci vytvářet atmosféru pohody v situaci, kdy jsou všichni zneklidňováni nesourodostí svých rodinných rolí, a hledat přitom takové uspořádání rodinného soužití, které by umožnilo vyvážit šance, zátěž a výhody partnerů a vytvářelo podmínky příznivé dětem. Objeví-li se v době dovolených a sluníčka ,,mračno“, nezapomínejme řešit problémy neprodleně. Neshromažďujme v sobě negativní emoce. Budou v nás narůstat a nakonec v nevhodnou chvíli „vybouchnou“. Často způsobem, který nás pak bude mrzet. Abychom zvládli své problémy, je dobré mít u sebe někoho, o koho se opřeme, komu se svěříme. Pokud cítíme, že je náš život s dětmi každý den stejný či dokonce nudný, začněme přemýšlet, jak ho můžeme změnit. Naplánujme si aktivní víkendy, setkávejme se s jinými lidmi, cestujme, vzdělávejme se, tvořme. Pokud je to naopak a nestíháme, určeme si priority. Chceme-li se věnovat dětem, je určení si priorit nutné. Každý den je možné udělat určitý počet úkonů. Rozhodněme se, co je opravdu důležité. Především se však naučme přijímat skutečnosti. Musíme si uvědomit, že neexistují ani perfektní děti, avšak ani perfektní rodiče. Sociální pracovník může pomoci dát životu nový směr. Posláním zařízení SPOLU je napomáhat osobám s řešením obtížných rodinných situací a sociálních vazeb prostřednictvím odborného poradenství. Obrátit se na ní může kdokoli, komu záleží na svém růstu a zlepšování svých rodičovských dovedností a kompetencí. Poradna pomáhá řešit obtížné situace nejen mezi dětmi a rodiči, ale také ve vztahu mezi manžely či partnery. Pokud člověk poradnu navštíví, dozví se řadu podnětných informací ohledně rodičovských a sociálních kompetencí, může si je prakticky vyzkoušet, a to společně se svými dětmi. Na žádost klientů poradna zprostředkovává také mediaci, mimosoudní řešení sporů za přítomnosti nezávislé třetí osoby – mediátora, který pomáhá oběma stranám sporu najít společnou dohodu při zohlednění zájmů všech zúčastněných stran. Pro rodiče, kteří se chtějí setkávat se svými dětmi, které nemají v péči, zase nabízí asistovaný kontakt v bezpečném a neutrálním prostředí za přítomnosti odborného pracovníka. Asistovaný kontakt napomáhá bezkonfliktnímu průběhu těchto setkání. Poradna sídlí na adresách Akademický ústav Karviná, Mírová 27, Karviná – Nové Město a 2. patro Polikliniky Mizerov, Žižkova 54a, Karviná. Provozní doba PO, ST 13 – 17, ÚT, ČT 11 – 15, PÁ 9 -13. Více se lze dočíst také na webových stránkách www.rodicespolu.cz.