Změny v rodičovském příspěvku v roce 2020

Změny v rodičovském příspěvku v roce 2020

Co se mění v rodičovském příspěvku:

Od 1. ledna 2020 se rodičovský příspěvek zvyšuje z celkové částky 220 000,- Kč na 300 000,- Kč pro rodiče, kteří budou nadále pobírat příspěvek i po novém roce 2020 na dítě mladší 4 let. U vícerčat se zvyšuje rodičovský příspěvek z celkové částky 330 000 Kč na 450 000 Kč.

U rodin, které neměly příjem, budou mít od nového roku nárok na vyšší čerpání. Maximální hranice čerpání měsíční výplaty dávky se zvyšuje ze 7 600 Kč na 10 000 Kč.  

U dětí do 2 let věku, které absolvují předškolní péči (jesle, dětské skupiny, mateřská školka) se zvyšuje měsíční limit až na 92 hodin za měsíc. Docházka u dětí starších dvou let se nesleduje.

 

Co v rodičovském příspěvku zůstává stejné:

U rodičovského příspěvku zůstává stejný věk dítěte do 4 let věku.

Vyplácení příspěvku končí dovršením věku dítěte 4 let věku nebo vyčerpáním celkové částky rodičovského příspěvku.

Výpočet maximální částky příspěvku se odvíjí u rodičů, kteří měli příjem, tedy z denního vyměřovacího základu.

Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců.

V průběhu pobírání rodičovského příspěvku může rodič pracovat. U dávky se nesleduje příjem, ale rodič musí svému dítěti zajistit řádnou celodenní péči.

 

Co mají rodiče dělat, aby dostali vyšší částku rodičovského příspěvku:

Rodič pobírající rodičovský příspěvek nemusí nikam chodit, částka se automaticky zvýší a příjemce dávky bude úřadem práce o změně informován dopisem.

Informace byly čerpány ze stránek portálu Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/rodicovsky-prispevek

https://www.uradprace.cz/rodicovsky-prispevek

 

Další informace o rodičovském příspěvku či jeho změnách v roce 2020 může vyhledat na stránkách:

https://prispevek-rodicovsky.cz

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina/narozeni-ditete/rodicovsky-prispevek.html

https://www.mesec.cz/clanky/jak-na-zvyseny-rodicovsky-prispevek-od-1-1-2020/

https://www.finance.cz/512209-rust-rodicovske-dovolene/

 

Rodiče by si měli sami zvážit a dopředu promyslet, na jak dlouho si rozvrhnou výplatu dávky rodičovského příspěvku. Vždy musí mít v paměti možnosti, kdy rodičovský příspěvek končí a to:

  • dovršení věku dítěte do 4 let věku
  • narozením nového dítěte do rodiny
  • vyplacením celkové částky rodičovského příspěvku

 

Jen pro informovanost. Někteří rodiče se mylně domnívají a rozšiřují nepravdivé informace, že rodičovský příspěvek lze vyplatit jednorázově!!!

Není to pravda – dávka je vyplácena měsíčně!!!