Edukace rodičů

Edukace rodičů

Projekt ,,Standardizace sociální práce v poradenství, edukaci rodičů v rozvodové/rozchodové situaci“,  spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, který byl realizován od 1. června 202 do 31. května 2022, se zaměřoval na rozvoj efektivní formu podpory rodičů, kterou mohou pracovníci poradenského zařízení nabídnout. V průběhu projektu byli pracovníci Poradny SPOLU školeni v odborných kurzech zaměřených na edukaci rodičů a role jednotlivých profesí orientujících se na pomoc rodinám. Další aktivitou projektu byla příprava Metodiky edukace rodičů v rozvodové/rozchodové situaci, která bude sloužit pracovníkům Poradny nebo jiných poradenských zařízení či organizací jako příručka, jak pracovat s rodiči a rodinami v těchto situacích. Součástí metodiky jsou také zpracované přílohy jako např. infografiky, které jsou vhodnými materiály pro práci poradenských pracovníků s rodiči. Jedním z velmi přínosných nástrojů je rodičovský plán – tento materiál může posloužit práci s rodiči, kteří se nacházejí před nebo v rozchodové/ rozvodové situaci, jsou v konfliktu a není pro ně jednoduché domlouvat ve věcech další péče o společné děti. Pilotáž metodiky zahrnovala průběžnou práci se 17 rodinami, kdy se rodiče nacházeli v různých fázích rozchodu/ rozvodu. Také se v rámci pilotáže dařilo pravidelně realizovat skupinovou edukaci pro rodiče dětí, které jsou v evidenci OSPOD, nebo z veřejnosti.

Materiály ke stažení:

METODIKA EDUKACE RODIČŮ

LETÁK PRO RODIČE

PREZENTACE SKUPINOVÉ EDUKACE

RODIČOVSKÝ PLÁN – K TISKU

RODIČOVSKÝ PLÁN V INTERAKTIVNÍ PODOBĚ

INFOGRAFIKA – PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

INFOGRAFIKA – RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST